Ε.Ε. - ΘΑΝΑΤΟΙ: 23.252 – ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 2.189.537

από τα «εμβόλια»-COVID που αναφέρθηκαν έως τις 28/08/2021

στο Σύστημα Αναφορών των Παρενεργειών της Ε.Ε.

 

 ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

CDC: ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ (12 έως 19 ΕΤΩΝ) που κάνουν τα «εμβόλια»-COVID ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ 7,5 ΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ, 15 ΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ 44 ΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ από όλα τα συμβατικά εμβόλια τα εγκεκριμένα από την FDA που διατέθηκαν το 2021

 

του Brian Shilhavy

Editor, Health Impact News

3 Σεπτεμβρίου 2021

https://vaccineimpact.com/2021/23252-deaths-2189537-injured-following-covid-shots-reported-in-european-unions-database-of-adverse-drug-reactions/

 

Περιεχόμενα

Μέρος 1. ΠΕΝΤΕ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

1. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

2. ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1% ΤΩΝ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ

3. Η ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ EudraVigilanceΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

4. ΔΕΛΤΙΟ ΘΑΝΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΕΓΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΜΕΧΡΙ 28/08/2021

5. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Μέρος 2. ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΝΑ «ΕΜΒΟΛΙΟ»-FRANKENSTEIN

1. ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ «ΕΜΒΟΛΙΟΥ» mRNA της PFIZER / BioNTech

2. ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ «ΕΜΒΟΛΙΟΥ» mRNA της MODERNA

3. ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ «ΕΜΒΟΛΙΟΥ» της ASTRA ZENECA

4. ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ «ΕΜΒΟΛΙΟΥ» της JANSSEN (J & J)

 

1. ΠΕΝΤΕ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

1. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Ε.Ε. (2021) έως

ΘΑΝΑΤΟΙ

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

20 – 03 – 2021

4.576

199.213

15 – 04 – 2021

6.662

299.065

17 – 04 – 2021

7.766

330.218

24 – 04 – 2021

8.430

354.177

08 – 05 – 2021

10.570

405.259

22 – 05 – 2021

12.184

1.196.190

05 – 06 – 2021

13.867

1.354.336

05 – 07 – 2021

17.503

1.687.527

17 – 07 – 2021

18.928

1.823.219

14 – 08 – 2021

21.766

2.074.410

28 – 08 – 2021

23.252

2.189.537

2. ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1% ΤΩΝ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ 

Η αναφορά των θανάτων και των παρενεργειών των φαρμάκων και των εμβολίων, σε όλα τα Συστήματα Αναφοράς Παρενεργειών, γίνεται προαιρετικά από κάθε υγειονομικό και κάθε πολίτη. Η προοαιρετική αναφορά έχει ως αποτέλεσμα να καταγράφονται σ’ αυτά τα Συστήματα λιγότερο από το 1% των πραγματικών παρενεργειών των εμβολίων, σύμφωνα με έρευνα του Harvard Pilgrim Health Care 

«Οι παρενέργειες των φαρμάκων και των εμβολίων είναι συχνές, αλλά δεν αναφέρονται. Παρόλο που το 25% των περιπατητικών ασθενών [που παίρνουν φάρμακα] εμφανίζουν κάποια παρενέργεια, στην Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) αναφέρονται λιγότερες από το 0,3% όλων των παρενεργειών και 1-13% των σοβαρών παρενεργειών. Ομοίως, οι παρενέργειες των εμβολίων αναφέρονται σε ποσοστό λιγότερο από το 1%».

Τίτλος: «Electronic Support for Public Health-Vaccine Adverse Event Reporting System  (ESP:VAERS)» – Συμπεριλαμβανόμενο διάστημα: 12/01/2007 έως 09/30/2010 - Lazarus, Ross, MBBS, MPH, MMed, GDCompSci, Michael Klompas, MD, MPH – Εκτελέστηκε από τον Οργανισμό Harvard Pilgrim Health Care, Inc. [The Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), U.S. Department of Health and Human Services]

https://digital.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf

 

 3. Η ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ EudraVigilanceΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Σ’ αυτή καταγράφονται προαιρετικά αναφορές για παρενέργειες και θανάτους από τα φάρμακα και τα πειραματικά «εμβόλια» COVID-19 από τις 27 χώρες-μέλη  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). 

Ο συνολικός αριθμός των χωρών της Ευρώπης που μετέχουν στο Συμβούλιο της  Ευρώπης είναι 55 (47 κράτη ως μέλη, 5 κράτη ως παρατηρητές του Συμβουλίου και 3 κράτη ως παρατηρητές της Συνέλευσής του). Το Συμβούλιο της Ευρώπης ιδρύθηκε στις 5 Μαΐου 1949, με αντικειμενικό στόχο την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είχαν κατακρεουργηθεί κατά την Β’ Παγκόσμια Ανθρωποσφαγή. Η Ελλάδα έγινε μέλος στις 9 Αυγούστου 1949. 

Συνεπώς, όσο υψηλά και είναι τα στοιχεία της βάσης δεδομένων EudraVigilance, αυτά δεν αντανακλούν ολόκληρη την Ευρώπη.  

Αν συνυπολογιστούν όλα τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο πραγματικός αριθμός των θανάτων και των παρενεργειών των «εμβολίων» για την COVID-19 είναι πολύ υψηλότερος από αυτόν που αναφέρεται στη EudraVigilance.

4. ΔΕΛΤΙΟ ΘΑΝΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΕΓΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΜΕΧΡΙ 28/08/2021

Η βάση δεδομένων EudraVigilance δημοσιοποίησε ότι έως τις 28 Αυγούστου 2021 αναφέρθηκαν 23.252 ΘΑΝΑΤΟΙ και 2.189.537 ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ από τα 4 πειραματικά «εμβόλια» για την COVID-19 (MODERNAPFIZER-BIONTECHASTRAZENECAJ&J ) 

Από το σύνολο των παρενεργειών που αναφέρθηκαν (2.189.537), οι μισές είναι σοβαρές. 

«Με τον όρο σοβαρή βλάβη ή σοβαρή παρενέργεια χαρακτηρίζεται κάθε αναφορά παρενέργειας εάν περιγράφει μια ιατρική κατάσταση η οποία ή οδηγεί σε  θάνατο, ή είναι απειλητική για τη ζωή, ή απαιτεί νοσηλεία σε νοσοκομείο, ή πυροδοτεί μια άλλη ιατρικά σημαντική κατάσταση ή επιμηκύνει μια εν εξελίξει νοσηλεία, ή έχει ως αποτέλεσμα επίμονη ή σημαντική αναπηρία ή ανικανότητα». 

Ο αριθμός των παρενεργειών και των θανάτων από τα 4 πειραματικά «εμβόλια»-Frankenstein είναι συναρτημένος με την έναρξη της εφαρμογής τους στον πληθυσμό, δηλαδή με την ημερομηνία που τους χορηγήθηκε άδεια πειραματικής «χρήσης έκτακτης ανάγκης» (EUA) στις ΗΠΑ και αντίστοιχη άδεια πειραματικής «χρήσης υπό όρους» από την EMA στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να έχουμε κατά νου τις ημερομηνίες χορήγησης των σχετικών αδειών EUA. 

«ΕΜΒΟΛΙΟ»

ΗΠΑ – FDA

Ε.Ε. – EMA

PFIZER

12–12–2020

21–12–2020

MODERNA

17–12–2020

06–01–2021

ASTRA ZENECA

ΠΟΤΕ

01–02–2021

J & J

27–02–2021

11–03–2021

5. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Η καταγραφή και η επεξεργασία των αναφορών των παρενεργειών για καθένα από τα 4 πειραματικά «εμβόλια» που χορηγούνται στην Ευρώπη, γίνεται από έναν συνεργάτη της Health Impact News στην Ευρώπη, με μεγάλη επαγγελματική εμπειρία στη στατιστική ανάλυση ανέλαβε εθελοντικά και ανιδιοτελώς, να. 

  • Στους πίνακες που ακολουθούν υπάρχει ασυμφωνία ανάμεσα στον συνολικό αριθμό των παρενεργειών και στον αριθμό τους που προκύπτει από την παράθεση των παρενεργειών και των θανάτων κατά όργανα ή συστήματα. 
  • Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί εμβολιασθέντες παρουσίασαν περισσότερες από μία παρενέργειες οι οποίες καταγράφονται στα αντίστοιχα όργανα ή συστήματα, για λόγους μελέτης των παρενεργειών. Για παράδειγμα, εάν κάποιος εμφανίσει 3 παρενέργειες, αυτές καταγράφονται σε τρία διαφορετικά πεδία του πίνακα των παρενεργειών, αλλά δεν προσμετρώνται τρεις φορές στο συνολικό αριθμό των παρενεργειών. 
  • Το ίδιο συμβαίνει και με τον αριθμό των θανάτων: ορισμένοι θάνατοι οφείλονται στη συνέργεια πολλών αιτιών που θίγουν διάφορα όργανα και, συνεπώς, καταγράφονται στα αντίστοιχα πεδία για λόγους μελέτης, αλλά δεν προσμετρώνται στο συνολικό αριθμό των θανάτων. 

 

2. ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΑΝΑ «ΕΜΒΟΛΙΟ»-FRANKENSTEIN

Η βάση δεδομένων EudraVigilance δημοσιοποίησε ότι έως τις 28 Αυγούστου 2021 αναφέρθηκαν 23.252 ΘΑΝΑΤΟΙ και 2.189.537 ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (από τις οποίες οι μισές είναι σοβαρές) από τα 4 πειραματικά «εμβόλια»-Frankenstein για την COVID-19 των εταιρειών MODERNAPFIZER-BIONTECHASTRAZENECAJ&J. Οι παρενέργειες κατανέμονται ανά «εμβόλιο» ως εξής: [Δ: Διαταραχές]

 

1. ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΠΟ ΤΟ «ΕΜΒΟΛΙΟ» ΤΗΣ PFIZER

εμβόλιο  Tozinameran  (κωδικός  BNT162b2 , Comirnaty )

ΘΑΝΑΤΟΙ: 11.266 – ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 900.032  (έως τις 28/08/2021)

 

236.236 Δ. Συνδεόμενες με τόπο και τρόπο χορήγησης - συμπ. 3.176 θάνατοι

159.148 Δ. Νευρικού συστήματος – συμπ. 1.242 θάνατοι

119.503 Δ. Μυοσκελετικού και συνδετικού ιστού - συμπ. 142 θάνατοι

80.253 Δ. Γαστρεντερολογικές - συμπ. 478 θάνατοι

43.727 Δ. Δέρματος και υποδόριου ιστού - συμπ. 99 θάνατοι

40.048 Δ. Αναπνευστικού, θώρακα και μεσοθωρακίου – συμπ. 1.330 θάνατοι

30.314 Λοιμώξεις και προσβολές – συμπ. 1.101 θάνατοι

25.159 Δ. Αγγειακές - συμπ. 477 θάνατοι

24.626 Δ. Αίματος και λεμφικού συστήματος – συμπ. 152 θάνατοι

24.450 Δ. Καρδιακές - συμπ. 1.683 θάνατοι

22.593 Δ. Ερευνώμενες – συμπ. 360 θάνατοι

16.281 Δ. Ψυχιατρικές - συμπ. 150 θάνατοι

14.312 Δ. Αναπαραγωγικού συστήματος και μαστού – συμπ. 3 θάνατοι

14.081 Δ. Οφθαλμολογικές - συμπ. 27 θάνατοι

11.949 Δ. Ωτός και λαβυρίνθου – συμπ. 8 θάνατοι

11.643 Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και επιπλοκές - συμπ. 173 θάνατοι

9.767 Δ. Ανοσοποιητικού συστήματος – συμπ. 62 θάνατοι

6.702 Δ. Μεταβολισμού και θρέψης – συμπ. 201 θάνατοι

3.070 Δ. Νεφρών και ουροφόρων – συμπ. 187 θάνατοι

1.057 Δ. Εγκυμοσύνης, λοχείας και περιγεννητικές - συμπ. 33 θάνατοι

1.001 Δ. Ηπατος και χοληφόρων - συμπ. 53 θάνατοι

   770 Δ. Λόγω Χειρουργικών και ιατρικών επιπλοκών -  συμπ. 30 θάνατοι

   702 Νεοπλάσματα (καλοήθη, κακοήθη και απροσδιόριστα + κύστεις και πολύποδες) - συμπ. 60 θάνατοι

    641 Δ. Ενδοκρινικές - συμπ. 5 θάνατοι

    236 Δ. Συγγενείς, οικογενειακές και γενετικές - συμπ. 19 θάνατοι

    158 Δ. Λόγω ελαττωματικών προϊόντων – συμπ. 1 θάνατος

 

2. ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΠΟ ΤΟ «ΕΜΒΟΛΙΟ» ΤΗΣ MODERNA

«εμβόλιο» mRNA-1273 ( CX-024 414)

ΘΑΝΑΤΟΙ: 6.029 – ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 254.648 (έως τις 28/08/2021)

 

68.484 Δ. συνδεόμενες με τον τόπο και τον τρόπο – συμπ. 2.364 θάνατοι

45.022 Δ. Νευρικού συστήματος – συμπ. 609 θάνατοι

31.975 Δ. μυοσκελετικού και συνδετικού ιστού - συμπ. 121 θάνατοι

22.184 Γαστρεντερικές - συμπ. 222 θάνατοι

13.810 Δ. Δέρματος και υποδόριου ιστού - συμπ. 51 θάνατοι

11.165 Δ. Αναπνευστικού, Θώρακα και Μεσοθωρακίου - συμπ. 582 θάνατοι

7.573 Δ. Καρδιακές - συμπ. 646 θάνατοι

7.591 Λοιμώξεις και προσβολές συμπεριλαμβανομένων 385 θάνατοι

6.906 Δ. Αγγειακές - συμπ. 234 θάνατοι

5.540 Τραυματισμοί δηλητηριάσεις, διαδικαστικές επιπλοκές – συμπ. 113 θάνατοι

5.006 Δ. Ερευνώμενες – συμπ. 115 θάνατοι

4.940 Δ. Ψυχιατρικές - συμπ. 105 θάνατοι

4.952 Δ. αίματος και λεμφικού συστήματος – συμπ. 56 θάνατοι

3.970 Οφθαλμολογικές - συμπ. 14 θάνατοι

3.189 Διαταραχές του αυτιού και του λαβύρινθου

2.685 Δ. Αναπαραγωγικού συστήματος και Μαστού – συμπ. 3 θάνατοι

2.478 Δ. Μεταβολισμού και θρέψης - συμπ. 136 θάνατοι

2.159 Δ. Ανοσοποιητικού συστήματος – συμπ. 11 θάνατοι

1.510 Δ. Νεφρών και των ουροφόρων – συμπ. 103 θάνατοι

827 Λόγω Χειρουργικών και ιατρικών επιπλοκών – συμπ. 67 θάνατοι

497 Δ. Εγκυμοσύνης, λοχείας και περιγεννητικές - συμπ. 5 θάνατοι

425 Δ. Ηπατο-χολικές - συμπ. 24 θάνατοι

311 Νεοπλάσματα καλοήθη, κακοήθη και απροσδιόριστα (+κύστεις και πολύποδες) – πρόκληση ή επιδείνωση - συμπ. 35 θάνατοι

202 Δ. Ενδοκρινολογικές - συμπ. 2 θάνατοι

103 Δ. Συγγενείς, οικογενειακές και γενετικές - συμπ. 1 θάνατος

51 Δ. λόγω ελαττωματικών προϊόντων

 

3. ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΠΟ ΤΟ «ΕΜΒΟΛΙΟ» της ASTRA ZENECA

«εμβόλιο» AZD1222 / VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19)

ΘΑΝΑΤΟΙ: 4.991 – ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 965.095 (έως τις 28/08/2021)

 

253.946 Δ. Γενικές, συνδεόμενες με τόπο & τρόπο χορήγησης – συμπ. 1.220 θάνατοι

201.405 Δ. Νευρικού συστήματος – συμπ. 793 θάνατοι

146.103 Δ. Μυοσκελετικού και συνδετικού ιστού - συμπ. 69 θάνατοι

94.956 Δ. Γαστρεντερολογικές - συμπ. 252 θάνατοι

44.417 Δ. Δέρματος και υποδόριου ιστού - συμπ. 35 θάνατοι

33.846 Δ. Αναπνευστικού, θώρακα και μεσοθωρακίου - συμπ. 602 θάνατοι

24.029 Δ. λόγω πρόκλησης λοιμώξεων – συμπ. 316 θάνατοι

23.522 Δ. Αγγειακές - συμπ. 361 θάνατοι

21.159 Δ. Ερευνώμενες - συμπ. 110 θάνατοι

18.212 Psychυχιατρικές διαταραχές συμπ. 43 θάνατοι

17.011 Δ. Οφθαλμολογικές - συμπ. 20 θάνατοι

16.203 Δ. Καρδιακές - συμπ. 583 θάνατοι

12.688 Δ. Αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού – συμπ. 1 θάνατος

11.578 Δ. Αίματος και λεμφικού συστήματος – συμπ. 203 θάνατοι

11.489 Δ. Μεταβολισμού και θρέψης – συμπ. 67 θάνατοι

11.275 Δ. Αυτιού και λαβυρίνθου

10.935 Δ. λόγω τραυματισμών και διαδικαστικές επιπλοκών – συμπ. 139 θάνατοι

3.901 Δ. Ανοσοποιητικού συστήματος – συμπ. 22 θάνατοι

3.545 Δ. Νεφρών και των ούρων συμπεριλαμβανομένων 46 θάνατοι

1.099 Δ. Λόγω Χειρουργικών και ιατρικών επιπλοκών – συμπ. 21 θάνατοι

812 Δ. Ηπατο-χολικές - συμπ. 48 θάνατοι

498 Νεοπλάσματα καλοήθη κακοήθη και απροσδιόριστα, κύστεις και πολύποδες (πρόκληση ή επιδείνωση) - συμπ. 15 θάνατοι

489 Δ. Ενδοκρινολογικές - συμπ. 4 θάνατοι

420 Δ. Εγκυμοσύνης, λοχείας και περιγεννητικές - συμπ. 10 θάνατοι

152 Δ. Συγγενείς, οικογενειακές και γενετικές - συμπ. 4 θάνατοι

152 Δ. λόγω ελαττωματικών προϊόντων – συμπ. 1 θάνατος

 

4. ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΠΟ ΤΟ «ΕΜΒΟΛΙΟ» της JANSSEN (J & J)

«εμβόλιο» JANSSEN (AD26.COV2.S) της Johnson & Johnson 

ΘΑΝΑΤΟΙ: 966 – ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 69.762 (έως τις 28/08/2021)


18.312 Δ. Γενικές, συνδεόμενες με τόπο & τρόπο χορήγησης  - συμπ. 239 θάνατοι

14.569 Δ. Νευρικού συστήματος – συμπ. 118 θάνατοι

11.232 Δ. Μυοσκελετικού και συνδετικού ιστού - συμπ. 22 θάνατοι

6.462 Δ. Γαστρεντερολογικές - συμπ. 44 θάνατοι

3.683 Δ. Ερευνώμενες – συμπ. 62 θάνατοι

2.411 Δ. Αναπνευστικού συστήματος, θώρακα, μεσοθωρακίου - συμπ. 84 θάνατοι

2.269 Δ. Αγγειακές - συμπ. 95 θάνατοι

2.138 Δ. Δέρματος και υποδόριου ιστού - συμπ. 4 θάνατοι

1.471 Δ. λόγω πρόκλησης λοιμώξεων – συμπ. 47 θάνατοι

1.108 Δ. Καρδιακές - συμπ. 110 θάνατοι

931 Δ. Οφθαλμολογικές - συμπ. 4 θάνατοι

905 Δ. Ψυχιατρικές - συμπ. 10 θάνατοι

644 Δ. Αίματος και λεμφικού συστήματος – συμπ. 27 θάνατοι

645 Δ. λόγω Τραυματισμών, δηλητηρίασης, επιπλοκών – συμπ. 12 θάνατοι

629 Δ. Αναπαραγωγικού συστήματος και μαστού - συμπ. 3 θάνατοι

522 Χειρουργικές και ιατρικές διαδικασίες συμπεριλαμβανομένων 35 θάνατοι

485 Δ. Αυτιού και λαβυρίνθου

392 Δ. Μεταβολισμού και θρέψης – συμπ. 19 θάνατοι

283 Δ. Ανοσοποιητικού συστήματος – συμπ. 7 θάνατοι

254 Δ. Νεφρών και των ουροφόρων – συμπ. 9 θάνατοι

90 Δ. Ήπατος και χοληφόρων – συμπ. 8 θάνατοι

37 Δ. Ενδοκρινολογικές διαταραχές - συμπ. 1 θάνατος

30 Νεοπλάσματα καλοήθη, κακοήθη και απροσδιόριστα συν κύστεις και πολύποδες (πρόκληση ή επιδείνωση) - συμπ. 2 θάνατοι

25 Δ. Συγγενείς, οικογενειακές και γενετικές

25 Δ. Εγκυμοσύνης, λοχείας και περιγεννητικές καταστάσεις - συμπ. 1 θάνατος

18 Δ. λόγω ελαττωματικών προϊόντων 

 

 

*Αυτά τα σύνολα είναι εκτιμήσεις που βασίζονται σε αναφορές παρενεργειών που υποβλήθηκαν στο  EudraVigilance. Τα συνολικά μπορεί να είναι πολύ υψηλότερα με βάση το ποσοστό των παρενεργειών που έχουν αναφερθεί. Ορισμένες από αυτές τις αναφορές ενδέχεται επίσης να αναφέρονται στις βάσεις δεδομένων για τις παρενέργειες της κάθε χώρας, όπως η βάση δεδομένων VAERS των ΗΠΑ και το σύστημα Κίτρινης Κάρτας του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι θάνατοι ομαδοποιούνται ανά συμπτώματα και ορισμένοι θάνατοι μπορεί να προήλθαν από πολλαπλά συμπτώματα.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχεδιάζεται η χορήγηση περισσότερων «εμβολίων»-COVID

Παρ 'όλους τις καταγεγραμμένες παρενέργειες και τους θανάτους, οι περισσότερες χώρες σε όλο τον κόσμο ετοιμάζονται να ξεκινήσουν ένα τρίτο κύκλο «ενισχυτικών» δόσεων του αποτυχημένου «εμβολίου» της Pfizer στους ενήλικες, και να επιτρέψουν την χορήγησή του σε εφήβους (12-19 ετών) και σε μικρά παιδιά (2 έως 12 ετών). Κι' αυτό, παρά το γεγονός ότι ενώ ο υποτιθέμενος «ιός» COVID-19 δεν έχει σχεδόν ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΗ στους θανάτους των νέων, σ’ αντίθεση με τα «εμβόλια»-COVID.

 

Δείτε επίσης :

Κατάλογος Παρενεργειών από τη χορήγηση του «εμβολίου» (βιοπολεμικού όπλου) για την COVID-19

CDC: ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ (12 έως 19 ΕΤΩΝ) που κάνουν τα «εμβόλια»-COVID ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ 7,5 ΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ, 15 ΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ και 44 ΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ από όλα τα συμβατικά εμβόλια τα εγκεκριμένα από την FDA το 2021

 

 

Pin It