Ανοικτή επιστολή στον κ. Κωστή Χατζηδάκη

επαγγελματία πολιτικό που σταδιοδρομεί παιδιόθεν επιτυχώς στους διαδρόμους της εξουσίας 

Κλεάνθης Γρίβας

4 Σεπτεμβρίου 2022 

https://www.zougla.gr/greece/article/anikti-epistoli-2031932

video https://youtu.be/q47D3fCu3ZQ

 

Θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν υπάρχει στον (από σας εποπτευόμενο) ανεκδιήγητο ΕΦΚΑ κανένας γιατρός που του χορηγήθηκε σύνταξη 790 € μηνιαίως, μετά από 43 χρόνια ιδιωτικής άσκησης της ιατρικής (τουτέστιν χωρίς να επιβαρύνει το δημόσιο, όπως εσείς και οι ομότεχνοί σας), καταβάλλοντας όλα τα σχετικά δήθεν «ασφάλιστρα» (χαράτσια) 

Όπως τεκμαίρεται από τη μήνυση που κατέθεσα κατά παντός υπευθύνου, (συμπεριλαμβανομένου και του Διοικητή που διορίσατε σ’ αυτό το «ευαγές» Ίδρυμα), επειδή όλοι οι υπάλληλοι-φαντάσματα των ανύπαρκτων υπηρεσιών σας τόσο στην Θεσσαλονίκη όσο και στην Αθήνα αρνήθηκαν παρανόμως να παραλάβουν την ένστασή μου στην σχετική απόφαση συνταξιοδότησής μου, παρόλο που την κοινοποίησα με δύο δικαστικούς επιμελητές. 

Σύμφωνα με το νέο οργανόγραμμά σας για τον ΕΦΚΑ, αυξήσατε τον μηνιαίο μισθό του Διοικητή σας σε 7.483,104 ευρώ μεικτά (από 4.000 ευρώ που παίρνει σήμερα), ενώ οι τέσσερεις (4) υποδιοικητές του (!!!) αμείβονται με περίπου 3.600 ευρώ μηνιαίως μεικτά και ο επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικών Ερευνών (!) θα λαμβάνει μηνιαίως 5.986 ευρώ μεικτά. Για να κάνουν, τί ακριβώς; 

Στο νέο οργανόγραμμά σας για τον ΕΦΚΑ, προβλέψατε 13 γενικές διευθύνσεις, 63 διευθύνσεις, 12 υποδιευθύνσεις και 291 τμήματα. Στη θέση σας, θα πρόσθετα και 1.000 υποτμήματα, (!!!) εάν φυσικά υπάρχουν διαθέσιμες καρέκλες για αντίστοιχους κομματικούς «φίλους». 

Χαρακτηριστικό της χαώδους λειτουργίας της πολυδιαφημισμένου «επιτελικού» (διαλυτικού και απρόσωπου) κράτους σας, που τα διάφορα τμήματα μιας όποιας υπηρεσίας του είναι απολύτως ασυντόνιστα μεταξύ τους,  είναι και το γεγονός ότι: 

  • Το Τμήμα Συντάξεων του ΕΦΚΑ στην απόφαση χορήγησης της (κατ’ ευφημισμόν) «σύνταξης» των 790 ευρώ, μου αναγνωρίζει 43 ΧΡΟΝΙΑ άσκησης του επαγγέλματός μου. (Αρ. Απόφασης 4645 / 17-06-2021). Ενώ,  
  • Το Τμήμα Εφάπαξ του ΕΦΚΑ στην απόφαση χορήγησης του (επίσης κατ’ ευφημισμόν) «εφάπαξ» των 2.724 ευρώ, μου αναγνωρίζει 27 ΧΡΟΝΙΑ άσκησης του επαγγέλματός μου. (Αρ. Απόφασης 605 / 04-02-2022). 
  • Προφανώς, για τον ανενδειάστως και διαρκώς αυτοδιαφημιζόμενο κ. ΚΩΣΤΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ, η διαφορά των εξαφανησθέντων 16 ΧΡΟΝΩΝ (μεταξύ των 43 και των 27 χρόνων), αποτελεί μεγάλη «επιτυχία» των ανίκανων (κατά περίπτωση) και ανύπαρκτων (κατά κανόνα) υπαλλήλων του δαιδαλώδους ΕΦΚΑ του οποίου προΐσταται. 

Η απόσταση ανάμεσα στην Ελλάδα του Καποδίστρια και στο σημερινό μπορντέλο, ήταν ένα τσιγάρο δρόμος. Αν είστε καπνιστής, μπορείτε να την προσδιορίσετε επακριβώς…   

 

Αναμένοντας την εκδίκαση της μήνυσής μου – που είναι άγνωστο εάν και πότε θα φτάσει στο ακροατήριο… 

Με καθόλου εκτίμηση 

Κλεάνθης Γρίβας

 

Pin It