Εγγραφή στο Newsletter - Μην εμπιστεύεστε τα Social Media!

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΘΕΟΛΟΓΙΑ

Επιμέλεια: Κλεάνθης Γρίβας

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ΖΕΝΙΘ, τεύχος 13, 2006

Μέρος 8. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ:

Η χριστιανική μυθοπλασία

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Με τονισμένα στοιχεία

σημειώνονται όσα αναφέρονται από έναν μόνο «ευαγγελιστή»

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ

ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΜΑΡΚΟΣ

ΛΟΥΚΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

«Βιογραφικά»

01

Άγγελος εμφανίζεται στον Ιωσήφ

1:18-25

«Βιογραφικά»

02

Γέννηση του Ιησού

2:1-7

«Βιογραφικά»

03

Δοξολογία αγγέλων και προσκύνηση βοσκών

2:8-20

«Βιογραφικά»

04

Περιτομή του Ιησού

2:21-21

«Βιογραφικά»

05

Επίσκεψη των μάγων

2:1-12

«Βιογραφικά»

06

Φυγή στην Αίγυπτο-Σφαγή νηπίων, Βηθλεέμ

2:13-18

«Βιογραφικά»

07

Ο Ιησούς δωδεκαετής στο ναό

2:41-50

«Βιογραφικά»

08

Ο Ιησούς μέχρι την ενηλικίωσή του

2:51-52

«Βιογραφικά»

09

Βάπτιση του Ιησού

3:16-16

1:10-10

3:21-21

1:29-34

«Βιογραφικά»

10

Εκδίωξη των εμπόρων από τον ναό

2:13-22

«Βιογραφικά»

11

Αποκεφαλισμός του Ιωάννη

14:3-5

6:17-20

3:19-20

«Βιογραφικά»

12

Μεταμόρφωση του Ιησού

17:1-1

9:2-2

9:28-28

«Βιογραφικά»

13

Θριαμβευτική είσοδος του Ιησού σε Ιερουσαλήμ

21:7-7

11:7-7

19:35-35

12:14-14

«Βιογραφικά»

14

Αρχιερείς αμφισβητούν την εξουσία του Ιησού

21:23-23

11:27-28

20:1-2

«Βιογραφικά»

15

Αποδώσατε στον Καίσαρα ό,τι του ανήκει

22:15-17

12:13-14

20:20-22

«Βιογραφικά»

16

Μαρία αλείφει τα πόδια του Ιησού

26:6-7

14:3-3

12:2-3

«Βιογραφικά»

17

Συμφωνία του Ιούδα να παραδώσει τον Ιησού

26:14-16

14:10-11

22:3-6

«Βιογραφικά»

18

Προετοιμασία του Πάσχα

26:17-17

14:12-12

22:7-8

«Βιογραφικά»

19

Το δείπνο του Κυρίου

26:26-29

14:22-25

22:17-20

«Βιογραφικά»

20

Προδοσία και σύλληψη του Ιησού

26:47-47

14:43-43

22:47-47

18:2-3

«Βιογραφικά»

21

Ιησούς στον Άννα

18:13-23

«Βιογραφικά»

22

Ιησούς ενώπιον του συνεδρίου

26:57-57

14:53-53

22:54-54

18:24-24

«Βιογραφικά»

23

Άρνηση του Πέτρου

26:58-75

14:54-72

22:55-62

18:15-27

«Βιογραφικά»

24

Αυτοκτονία του Ιούδα

27:3-10

«Βιογραφικά»

25

Πρώτη ανάκριση από τον Πιλάτο

27:2-2

23:1-2

18:28-32

«Βιογραφικά»

26

Ιησούς μπροστά στον Ηρώδη

23:6-12

«Βιογραφικά»

27

Δεύτερη ανάκριση από τον Πιλάτο

27:15-15

15:6-8

23:13-17

18:39-39

«Βιογραφικά»

28

Σταύρωση του Ιησού

27:31-32

15:20-21

23:26-27

«Βιογραφικά»

29

Θάνατος του Ιησού

27:45-53

15:33-38

23:44-46

19:28-30

«Βιογραφικά»

30

Ο στρατιώτης κεντά πλευρά του Ιησού

19:31-37

«Βιογραφικά»

31

Σφράγιση και φρούρηση του τάφου

27:62-66

«Βιογραφικά»

32

Εμφάνιση Ιησού στην Μαρία Μαγδαληνή

16:9-9

20:11-17

«Βιογραφικά»

33

Αναφορά των φρουρών του τάφου

28:11-15

«Βιογραφικά»

34

Εμφάνιση του Ιησού στους μαθητές

24:36-43

20:19-25

«Βιογραφικά»

35

Εμφάνιση του Ιησού στον Θωμά

20:26-31

«Βιογραφικά»

36

Εμφάνιση του Ιησού στους επτά

21:1-25

«Βιογραφικά»

37

Ανάληψη του Ιησού

16:19-20

24:50-53

«Θαύματα»

01

Α – Πρώτο θαύμα του Ιησού (Κανά)

2:1-11

«Θαύματα»

08

Ανάσταση γιου της χήρας στη Ναίν

7:11-17

«Θαύματα»

18

Ανάσταση Λαζάρου

11:1-44

«Θαύματα»

11

Θεραπεία Αιμορροούσας, Ανάσταση κόρης Ιάειρου

9:18-19

5:21-24

8:40-42

«Θαύματα»

06

Θεραπεία Άνδρα με το ξηρό χέρι

12:9-10

3:1-1

6:6-6

«Θαύματα»

02

Θεραπεία Γιου αξιωματούχου (Καπερναούμ)

4:46-54

«Θαύματα»

10

Θεραπεία Δαιμονισμένων

8:28-28

5:1-5

8:26-27

«Θαύματα»

07

Θεραπεία Δούλου του εκατόνταρχου

8:5-7

7:1-5

«Θαύματα»

17

Θεραπεία Επιληπτικού

17:14-16

9:14-18

9:37-40

«Θαύματα»

15

Θεραπεία Κόρης της Χαναναίας γυναίκας

15:21-25

7:24-26

«Θαύματα»

04

Θεραπεία Λεπρού (ενός λεπρού)

8:2-2

1:40-40

5:12-16

«Θαύματα»

19

Θεραπεία Λεπρών (δέκα λεπρών)

17:11-21

«Θαύματα»

05

Θεραπεία Παραλυτικού

9:2-2

2:3-3

5:18-18

«Θαύματα»

03

Θεραπεία Πεθεράς του Πέτρου

8:14-17

1:29-30

4:38-38

«Θαύματα»

12

Θεραπεία Τυφλών (τριών τυφλών)

9:27-34

«Θαύματα»

14

Ιησούς περπατά πάνω στη θάλασσα

14:24-27

6:47-50

6:16-20

«Θαύματα»

09

Κατάπαυση τρικυμίας

8:18-23

4:35-36

8:22-22

«Θαύματα»

13

Χορτασμός Πέντε χιλιάδων

14:15-16

6:35-37

9:12-12

6:4-7

«Θαύματα»

16

Χορτασμός Τεσσάρων χιλιάδων

15:32-32

8:1-3

«Ομιλίες»

01

Επί του όρους ομιλία

5:1-1

6:17-19

«Ομιλίες»

02

Μακαρισμοί

5:2-5

6:20-20

«Ομιλίες»

03

Παραβολή Σπορέα

13:3-4

4:3-4

8:5-5

«Ομιλίες»

04

Παραβολή Ζιζανίων

13:24-30

«Ομιλίες»

05

Παραβολή Σιναπιού

13:31-32

4:30-32

13:18-19

Pin It