ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΘΕΟΛΟΓΙΑ

Επιμέλεια: Κλεάνθης Γρίβας

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ΖΕΝΙΘ, τεύχος 13, 2006

Μέρος 6. Ενδεικτική βιβλιογραφία

Αρι­στοτέλης: Ηθικά Νικομάχεια.

Πλάτων: Ευθύφρονας

Ayer A.J.: Language, Truth and Logic (London, Victor Gollancz, 1936).

Baggini Julian: Αθεϊσμός (Oxford Univ. Press, 2003 - Ελληνικά Γράμματα, 2006)

BBC: Ethics and Religion - Atheism (bbc.co.uk - 22-10-2006).

Camus Albert: Myth of Sisyphus (London, Hamish Hamilton, 1955).

Cline, Austin: What Is the Definition of Atheism? (about.com - 21-10-2006)

Dawkins Richard: The Blind Watchmaker (New York, W. W. Norton, 1986).

Dawkins Richard: The Selfish Gene, 2n έκδοση (Oxford University Press).

Deschner Karlheinz: Η Εγκληματική Ιστορία του Χριστιανισμού (Κάκτος, 2004)

Freud Sigmund: The Future of an Illusion του (London, Hogarth Press, 1928)

Feuerbach Ludwig: Η ουσία του χριστιανισμού (Αναγνωστίδης, χχ)

Gentile Emilio: Le religioni della politica. Fra democrazie e totalitarismi (Roma Bari, Laterza, 2001). Ανάλυση για την ιεροποίηση της πολιτικής,

Harbour Daniel: An Intelligent Person's Guide to Atheism (London, Duckworth, 2001).

Hume David (1748): An Enquiry Concerning Human Understanding

Hume David (1751): An Enquiry Concerning the Principle of Morals

Hume David (1779): Dialogues Concerning Natural Religion

Hume David (1739): Treatise of Human Nature

Jackson Roy: God of Philosophy (Sutton, TPM, 2001).

Kant Emmanuel: Groundwork of the Metaphysics of Morals (1785).

Kautsky Karl: Η Καταγωγή του Χριστιανισμού, 1911 (Αναγνωστίδης, χχ). Κυκλοφόρησε το 1911, αλλά εξακολουθεί να παραμένει αξεπέραστο.

Kepel Gilles: Η Επιστροφή του Θεού: Ισλαμικά, Χριστιανικά, Εβραϊκά κινήματα στην επανάκτηση του κόσμου (Νέα Σύνορα, 1992).

Kierkegaard Soren: Fear and Trembling (1843) και

Lyngzeidetson, Albert: Comparative Religions: A Guide to World Religions. (QuickStudy: BarCharts, Inc., 2003).

Mill J.S.: Utilitarianism (1861).

Nietzche F.: On the Genealogy of Morals (1887)

Onfray Michel: Πραγματεία περί Αθεολογίας (Εξάντας, 2006). Γαλλική έκδοση: Traite d'atheologie, Paris, Grasset, 2005)

Pascal Blaise: Pensées (1660).

Poidevin, Robin Le: Arguing for Atheism (London, Routledge, 1996).

Russell Bertrand: Why I am not a Christian (London, George Allen and Unwin, 1957). Ένα καταπληκτικό ανάγνωσμα για τους αθεϊστές και τους αγνωστικιστές.

Ryle Gilbert: The Concept of Mind (London, Hutchinson, 1949).

Sartre J.P.: Existentialism and Humanism (London, Methuen, 1948).

Stein, Gordon (1980): An Anthology of Atheism and Rationalism. (New York: Prometheus).

The Oxford English Dictionary, (1989): Second Edition (Oxford Univ. Press, USA).

Thrower James: A History of Atheism in Britain: From Hobbes to Russell (London, Routledge, 1988)

Thrower James: Western Atheism: A Short History (N.Υ., Prometheus Books, 2000),

Williams Bernard: Truth and Truthfulness (Princeton, Princeton University Press, 2002). Συζήτηση για τον Θουκυδίδη και τη μελέτη της Ιστορίας.

Wuthow Robert (επιμ.): Encyclopedia of Politics and Religion (London, Routledge, 1998). Άριστη πηγή πληροφοριών για το ρόλο της θρησκείας και του αθεϊσμού στην Ιστορία. Λήμματα: Αθεϊσμός του Paul G. Crowley (σελ. 48-54), Φασισμός του Roger Griffin (σελ. 257-64), Γερμανία του Uwe Berndt (σελ. 299-302), Ολο­καύτωμα της Kristen Renwick Monroe (σελ. 334-42), Ιταλία του Alberto Melloni (σελ. 399-404), Παπισμός του R. Scott Appelby (σελ. 5990-5), Ρωσία του Michael Bordeaux (σελ. 655-8) και Ισπανία του William Callahan (σελ. 711-14).

Pin It